[ X ]

BẢN ĐỒ SHOWROOM

Banner Rotator Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE 2500X-2.2KVA

Giá cũ : 12.795.000 VNĐ
Giá mới : 9.250.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KGE 6500E-5.5KVA

Giá cũ : 17.355.000 VNĐ
Giá mới : 15.185.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA IG 1000-1.0 KVA

Giá cũ : 9.288.000 VNĐ
Giá mới : 8.100.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–4000E-3.3 KVA

Giá cũ : 15.175.000 VNĐ
Giá mới : 11.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–2500E-2.2 KVA

Giá cũ : 12.240.000 VNĐ
Giá mới : 10.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KGE–12E-9.5 KVA

Giá cũ : 44.280.000 VNĐ
Giá mới : 42.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy phát điện KAMA KGE – 12E3 - 10.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 45.304.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 3500T-3.2 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 18.520.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 6500T3-5.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 28.998.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 6500T 5.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 23.516.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 10S-11 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 106.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 11SS-9.5 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 125.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện KAMA KDE 13SS3-11.6 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 116.080.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 16SS-14.5KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 138.500.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 20SS3 -18.5 KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 150.120.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Phát Điện Kama KDE 25SS -20KVA

Giá cũ : Liên Hệ
Giá mới : 2.181.960.000 VNĐ
 
Tag: Máy Phát Điện KAMA KGE 2500X-2.2KVAMáy Phát Điện Kama KGE 6500E-5.5KVAMáy Phát Điện KAMA IG 1000-1.0 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–4000E-3.3 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–2500E-2.2 KVAMáy Phát Điện KAMA KGE–12E-9.5 KVAMáy phát điện KAMA KGE – 12E3 - 10.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 3500T-3.2 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 6500T3-5.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 6500T 5.5KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 10S-11 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 11SS-9.5 KVAMáy Phát Điện KAMA KDE 13SS3-11.6 KVAMáy Phát Điện Kama KDE 16SS-14.5KVAMáy Phát Điện Kama KDE 20SS3 -18.5 KVAMáy Phát Điện Kama KDE 25SS -20KVA
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028 39 850 113
0938.878.113
028 62 896 113
0978 028 099
MR.AN
0938 997 588
MS. THANH
0909 118 334
MS.MINH
0973 877 484
MS.MY
0919 234 459
Kỹ Thuật: 0909 939 459

FANPAGE

TIỀN TỆ