[ X ]

BẢN ĐỒ SHOWROOM

Banner Rotator Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code

Màn Hình Cảm Ứng-Màn Hình Pos

Màn Hình Cảm Ứng-Màn Hình Pos

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng AGT 920M

Giá cũ : 8.000.000 VNĐ
Giá mới : 7.200.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn hình cảm ứng KPOS 17 inch

Giá cũ : 6.100.000 VNĐ
Giá mới : Liên Hệ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn hình không cảm ứng OTEK M365NC

Giá cũ : 5.500.000 VNĐ
Giá mới : 5.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn hình cảm úng GSan GS1530

Giá cũ : 5.000.000 VNĐ
Giá mới : 4.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng KM 150UTM

Giá cũ : 9.000.000 VNĐ
Giá mới : 8.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng KM 170UTM

Giá cũ : 10.000.000 VNĐ
Giá mới : 9.600.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng KM 190UTM

Giá cũ : 14.000.000 VNĐ
Giá mới : 13.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng APOS-1505

Giá cũ : 6.000.000 VNĐ
Giá mới : 5.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng APOS-1707

Giá cũ : 8.500.000 VNĐ
Giá mới : 6.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng Kpos 12 Inch

Giá cũ : 5.000.000 VNĐ
Giá mới : 4.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn hình cảm ứng KPOS 15 inch

Giá cũ : 5.800.000 VNĐ
Giá mới : 5.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng Kpos 10.4 Inch

Giá cũ : 4.600.000 VNĐ
Giá mới : 4.550.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng OTEK OT-17TB

Giá cũ : 7.800.000 VNĐ
Giá mới : 7.400.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng OTEK OT-17TB

Giá cũ : 7.800.000 VNĐ
Giá mới : 7.400.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng Otek M465

Giá cũ : 8.000.000 VNĐ
Giá mới : 7.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng OTEK-OT 15TB

Giá cũ : 7.500.000 VNĐ
Giá mới : 6.800.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng OTEK M-365RC

Giá cũ : 6.500.000 VNĐ
Giá mới : 6.000.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Màn Hình Cảm Ứng YoungPos Epos M-100

Giá cũ : 6.000.000 VNĐ
Giá mới : 5.800.000 VNĐ
 
Tag: Màn Hình Cảm Ứng AGT 920MMàn hình cảm ứng KPOS 17 inchMàn hình không cảm ứng OTEK M365NCMàn hình cảm úng GSan GS1530Màn Hình Cảm Ứng KM 150UTMMàn Hình Cảm Ứng KM 170UTMMàn Hình Cảm Ứng KM 190UTMMàn Hình Cảm Ứng APOS-1505Màn Hình Cảm Ứng APOS-1707Màn Hình Cảm Ứng Kpos 12 InchMàn hình cảm ứng KPOS 15 inchMàn Hình Cảm Ứng Kpos 10.4 InchMàn Hình Cảm Ứng OTEK OT-17TBMàn Hình Cảm Ứng OTEK OT-17TBMàn Hình Cảm Ứng Otek M465Màn Hình Cảm Ứng OTEK-OT 15TBMàn Hình Cảm Ứng OTEK M-365RCMàn Hình Cảm Ứng YoungPos Epos M-100
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028 39 850 113
0938.878.113
028 62 896 113
0978 028 099
MR.AN
0938 997 588
MS. THANH
0909 118 334
MS.MINH
0973 877 484
MS.MY
0919 234 459
Kỹ Thuật: 0909 939 459

FANPAGE

TIỀN TỆ