[ X ]

BẢN ĐỒ SHOWROOM

Banner Rotator Demo - Jssor Slider, Slideshow with Javascript Source Code

Máy Chấm Công Thẻ Giấy

Máy Chấm Công Thẻ Giấy

CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Thẻ chấm công

Giá cũ : 100.000 VNĐ
Giá mới : 80.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy chầm công thẻ giấy RONALD JACK RJ 990A

Giá cũ : 7.000.000 VNĐ
Giá mới : 6.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy chầm công thẻ giấy RONALD JACK RJ990N

Giá cũ : 6.800.000 VNĐ
Giá mới : 6.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200A

Giá cũ : 3.250.000 VNĐ
Giá mới : 2.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200N

Giá cũ : 3.060.000 VNĐ
Giá mới : 2.700.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-880

Giá cũ : 5.768.000 VNĐ
Giá mới : 5.568.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ 3300A

Giá cũ : 4.500.000 VNĐ
Giá mới : 4.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-3300N

Giá cũ : 4.500.000 VNĐ
Giá mới : 4.300.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990A

Giá cũ : 3.015.000 VNĐ
Giá mới : 2.603.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990N

Giá cũ : 3.015.000 VNĐ
Giá mới : 2.603.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Kingspower KP970A

Giá cũ : 6.000.000 VNĐ
Giá mới : 5.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Kingspower KP 210AB

Giá cũ : 4.900.000 VNĐ
Giá mới : 4.750.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy KINGS POWER 970

Giá cũ : 6.200.000 VNĐ
Giá mới : 5.900.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy KING POWER KP-670A

Giá cũ : 5.575.000 VNĐ
Giá mới : 5.415.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Kingpower KP-670

Giá cũ : 5.565.000 VNĐ
Giá mới : 5.476.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy 6SB

Giá cũ : 3.215.000 VNĐ
Giá mới : 3.055.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy MD-80B

Giá cũ : 3.105.000 VNĐ
Giá mới : 2.440.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200A

Giá cũ : 3.635.000 VNĐ
Giá mới : 2.855.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200N

Giá cũ : 3.629.000 VNĐ
Giá mới : 2.829.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ 2300A

Giá cũ : 3.578.000 VNĐ
Giá mới : 3.455.000 VNĐ
 
CÔNG TY TNHH XNK NGÔI SAO SÀI GÒN

Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ-2300N

Giá cũ : 3.095.000 VNĐ
Giá mới : 2.785.000 VNĐ
 
Tag: Thẻ chấm côngMáy chầm công thẻ giấy RONALD JACK RJ 990AMáy chầm công thẻ giấy RONALD JACK RJ990NMáy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200AMáy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200NMáy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-880Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ 3300AMáy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-3300NMáy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990AMáy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990NMáy Chấm Công Kingspower KP970AMáy Chấm Công Kingspower KP 210ABMáy Chấm Công Thẻ Giấy KINGS POWER 970Máy Chấm Công Thẻ Giấy KING POWER KP-670AMáy Chấm Công Thẻ Giấy Kingpower KP-670Máy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy 6SBMáy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy MD-80BMáy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200AMáy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200NMáy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ 2300AMáy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ-2300N
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

028 39 850 113
0938.878.113
028 62 896 113
0978 028 099
MR.AN
0938 997 588
MS. THANH
0909 118 334
MS.MINH
0973 877 484
MS.MY
0919 234 459
Kỹ Thuật: 0909 939 459

FANPAGE

TIỀN TỆ